TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ

TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ

Nhiều năm qua trường mẫu giáo Trường Long Tây nổi lên một tấm gương vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ đó và cô Lê Thịnh Chị. Cô sinh ngày 01 tháng 12 năm 1976. Sinh sống tại ấp Láng Hầm, Thị Trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Gia đình cô là một trong những gia đình thuộc diện hộ khó ...